فایل رایگان اثر هشت هفته تمرين قدرتي بر ترکيب بدني و بهداشت رواني مردان ديابتي نوع 2 شهر گچساران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر هشت هفته تمرين قدرتي بر ترکيب بدني و بهداشت رواني مردان ديابتي نوع 2 شهر گچساران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

دیابت به عنوان یکی از مهم ترین معضلات حوزه سلامت شناخته شده و سهم بالایی از مرگ و میر ناشی از بیماری های متابولیک را به خود اختصاص داده و هزینه بالایی را به سیستم بهداشت و درمان تحمیل می کند. .نتایج تحقیقات نشان می دهد که فعالیت بدنی و رژیم غذایی تا حدودی نقش عمده ای در کنترل و جلوگیری از دیابت نوع 2 ایفا می کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین قدرتی (دایره ای) بر ترکیب بدنی و بهداشت روانی مردان دیابتی نوع 2 شهر گچساران بود. در راستای رسیدن به این هدف و به منظور بررسی و ارزیابی خصوصیات فوق الذکر، از بیماران دیابتی نوع 2 شهرستان گچساران جهت حضور در تحقیق دعوت به عمل آمد.تعداد 50 نفر اعلام آمادگی کردند که از بین آنها 20 نفر برای انجام تحقیق به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند به طوری که 15 نفر در هر گروه قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون را اجرا کرده و سپس گروه تجربی به انجام تمرینات مقاومتی (دایره ای سبک) پرداختند. تمرینات مقاومتی 3 روز در هفته بود.پس از اتمام دوره دورهی تمرینی از آزمودنی ها مجدد پس آزمون به عمل آمد.در این مرحله کلیه ی آزمودنی های گروه کنترل و تجربی، همه تست هایی را که در مرحله پیش آزمون اجرا شده بود به همان شکل انجام دادند و داده ها ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات قدرتی باعث افزایش معنی دار در جرم بدون چربی وهمچنینبهبود بهداشت روانی در افراد دیابتی گردید اما بر شاخص توده بدنی آزمودنی ها تاثیر معنی داری نداشت. به طور کلی می توان ادعا کردکه تمرینات مقاومتی (دایره ای با شدت مناسب) با افزیش جرم بدون چربی و بهبود شاخص های بهداشت روانی می تواند منجر به بهبود وضعیت سلامت بیماران دیابتی نوع 2 گردد.

لینک کمکی