فایل رایگان اهميت ارزشيابي در درس تربيت بدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت ارزشيابي در درس تربيت بدني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی فایل رایگان اهميت ارزشيابي در درس تربيت بدني می باشد که در این رابطه تلاش کردیم تا به اهداف تربیت بدنی در مدارس جامه عمل بپوشانیم، در این راستا تلاش شده با توجه به مولفه های انگیزه دانش آموزان، تحقق اهداف آموزشی و ایجاد عدالت آموزشی گام برداشته شود. این پژوهش به دنبال آن است تا با بررسی اهمیت بالای ارزشیابی در بهبود یادگیری دانش آموزان با ارائه راهکارهایی به معلمین تربیت بدنی کمک نماید. در این مقاله از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است و تلاش شده است با استفادهاز کتب متعدد و همچنین دیگر مقالات علمی مرتبط با موضوع این مقاله به نتایجی کاربردی دست یابیم. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که معلمین باید با توجه به حفظ انگیزه، تحقق اهداف آموزشی و حفظ عدالت در رابطه با دانش آموزان تلاش کنند که نسبت به بهبود عملکرد آنها، بهبود یادگیری و بهبود رکوردهای دانش آموزان اقدام نمایند.

لینک کمکی