فایل رایگان بررسي روش هاي تامين مالي جهت سرمايه گذاري و توسعه فضاهاي ورزشي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روش هاي تامين مالي جهت سرمايه گذاري و توسعه فضاهاي ورزشي شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

شهرداری ها به منظور تامین نیازهای شهروندان خود از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی و ..) و منابع خارج از شهرداری استفاده می کند. منابع داخلی پاسخگوی نیازهای مالی نیست لذا شهرداری امکان اجرای پروژه های شهری همچون ایجاد فضاهای ورزشی که حیات شهر به آنها وابسته است را ندارد. بنابراین باید از طریق استفاده از ظرفیت های خارج از منابع خود اقدام به تامین مالی پروژه ها و زمینه سازی جهت سرمایه گذاری جهت توسعه این زیر ساخت ها می نماید. در این پژوهش که هدف آن شناسایی راهکارهای تامین منابع مالی داخلی و خارجی در جهت توسعه فضاهای ورزشی در شهر می باشد به مرور منابع مالی داخلی و خارجی پرداخته و راهکارها و شیوه های مناسب در زمینه ورزشی را مورد بررسی قرار داده است. شهرداری ها می توانند برای تامین سرمایه لازم خود از 1. بهره گیری از منابع داخلی کشور همچون نظام بانکی کشور ( تسهیلات بنگاه های کوچک اقتصادی کارآفرین، استفاده از حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار و قرضه تامین مالی اسلامی، تسهیلات اقساطی، صکوک و ...) 2. استفاده از منابع خارجی همچون روش قرضی (منابع بانک های خارجی، خط اعتباری کوتاه مدت، سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم خارجی و ...) و روش غیر قرضی (مشارکت و قیمت گذاری، قراردادهای عملیاتی، شرایط رقابتی و اعمال مقررات و ..) 3. بهره مندی از بستر مشارکت بخش خصوصی و عمومی ) قرارداد خرید خدمات BOT، مشارکت مدنی، اعطای امتیاز، عرضه سهام و ...) استفاده نمایند

لینک کمکی