فایل رایگان بررسي مروري مديريت رفتار مصرف کنندگان ورزشي در بازار ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مروري مديريت رفتار مصرف کنندگان ورزشي در بازار ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی مروری مدیریت رفتار مصرف کنندگان ورزشی دربازار ایران می باشد. روش پژوهش از نوع مطالعه مروری بر تحقیقات انجام شده داخلی در حوزه موضوع پژوهش درده سال گذشته می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که امروزه اهمیت رفتار مصرف کننده در صنایع و حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بر کسی پوشیده نیست. درک عمیق رفتار مصرف کننده نیز بدون دانستن عوامل موثر بر رفتار وی امری بعید به نظر می رسد. بنابراین برای فهم نیات رفتاری مصرف کننده نیاز به شناخت عواملی است که شدت تمایل انجام رفتاری را تحت تاثیر قرار می دهد. مهم ترین عوامل شامل دسترسی آسان، کیفیت، سطح قیمت نشان داده شد. همچنین رفتار مصرف کننده در طراحی کمپین های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که میتوان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. ورزشکاران به خصوص ورزشکاران حرفه ای ونیمه حرفه ای از دسته مصرف کنندگانی هستند که به نیازهای ورزشی خود با خرید برخی کالاهای مورد نیاز پاسخ می دهند و هریک بنابر سن، نوع رشته ورزشی، حرفه ای غیر حرفه ای بودن سطح رشته، و حتی نوع جنسیت آنها رفتار متفاوتی به عنوان مصرف کننده خواهندداشت که مدیریت آن می تواند برای مدیران وبرنامه ریزان تبلیغاتی مهم تلقی شود.براین اساس تحلیل رفتار مصرف کننده و مدیریت آن در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی ورزشی، بخش بندی بازار و تعیین موقعیت ومتمایز سازی محصولات نیاز مصرف کنندگان در کشور نیز امری لازم و حیاتی است.

لینک کمکی