فایل رایگان بررسي نقش ورزش در روابط اجتماعي و يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش ورزش در روابط اجتماعي و يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ورزش در سلامت و آمادگی جسمانی، تعادل و ثبات هیجانی ، جلب توجه، رقابت، رشد اعتماد به نفس ، تصویر مثبت بدنی و اجتماعی و تامین نیازهای دوستی، احساس امنیت و تقویت گروهی، تاثیر فراوانی دارد سلامت روانی از موضوعاتی است که در اثر شرکت در فعالیت های ورزشی می تواند حاصل شود چنین فعالیت هایی بهترین موقعیت را برای رشد معیارهای سلامت روانی فراهم می کند تحقیقات نشان می دهد که ورزش بر عملکردهای شناختی و هوش تاثیر مثبت دارد، البته پارهای از محققان نیز بر این باورند که چنین رابطه ای وجود ندارد. ورزش در سلامت و آمادگی جسمانی، تعادل و ثبات هیجانات، تصویر بدنی مثبت، رشد اجتماعی و تامین نیاز های دوستی، رقابت، جلب توجه، امنیت و تقویت روحیه ی گروهی تاثیر دارد . یکی از کارکردهای مهم ورزش کمک به رشد و تحول شخصیت روانی، اجتماعی وجسمانی افراد جامعه، تحکیم معاشرت جمعی و تسهیل دستیابی به رشد مسولیت اجتماعی و فردی می باشد. ورزش تمامی فعالیت های اجتماعی و رشد شخصیت کودکان را تحت تاثیر قرار می ده. بها دادن به ساعت ورزش در مدرسه، نه تنها می تواند تنش ها و موضوعات مختلف در ناخودآگاه دانش آموز را تخلیه کند که می تواند سطح انگیزه و آمادگی دانش آموز را برای اجتماعی شدن وهمچنین یادگیری درس ارتقا دهد. لزا این عوامل مسبب گردید که در این مقاله به نقش ورزش در ایجاد این عوامل پرداخته شود هدف از پژوهش حاظر فایل رایگان بررسي نقش ورزش در روابط اجتماعي و يادگيري دانش آموزان است . روش مورد استفاده، روش توصیفی میباشد طریقه ی جمع آوری اطلاعات برگرفته از روش مطالعات کتابخانه ای ودیگر منابع اطلاعاتی است

لینک کمکی