فایل رایگان مروري بر مفاهيم ورزش هاي همگاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر مفاهيم ورزش هاي همگاني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

زندگى در دنیای امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته واورا دچار فقر حرکتی کرده و این فقر حرکتی مشکلات عدیده ی جسمی، روانی واجتماعی را برای وی پدید آورده است. ورزش به عنوان را محل راهبردی وورزش همگانی به عنوان وسیله ای ارزان قیمت و فرح بخش می تواند این مشکل را به نحومطلوب حل کند. ورزش همگانی، نه به عنوان یک وظیفه، بلکه یک فرصت است، نه به عنوان یک ورزش دسته جمعی، بلکه به عنوان یک ورزش فردی وبه عنوان یک ورزش گروهی است. با وجود این یک جنبش جهانی است که برنامه ها وروش های زندگی بسیار متفاوتی را ترویج می نمایند. هدف این مقاله فایل رایگان مروري بر مفاهيم ورزش هاي همگاني می باشد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که امروزه ورزش همگانی پایه ورزش قهرمانی است، نیاز است تا تمامی امکانات وتسهیلات در جهت ایجاد فضای مناسب، نیروی انسانی متخصص واعتبارات لازم برای رشد ورزش همگانی فراهم شود.

لینک کمکی