فایل رایگان نقش ورزش صبحگاهي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش ورزش صبحگاهي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ورزش صبحگاهی از برنامه های لازم در مراسم آغازین مدارس داخل کشور است و شرکت همه دانش آموزان در آن الزامی است.از طرفی به دلیل نداشتن انگیزه کافی ، نبود فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق، عدم نظارت و جدیت لازم از طرف مسئولین اجرایی مراسم آغازین مدارس و به طور کلی کم اهمیت جلوه کردن ورزش صبحگاهی در ذهن دانش آموزانو معلمان و مسئولین، اجرای آن در برنامه های آغازین مدارس بسیار کمرنگ شده است علاوه بر این مقاومت عده ای از دانش آموزان و معلمان هم مبنی بر اینکه ورزش صبحگاهی سبب هدر دادن وقت دانش آموزان و ایجاد بی نظمی و هیاهوی بسیار در کلاس درس گردیده و به جای علاقه مند نمودن آنان به فراگیری دروس تنها موجب بی نظمی بیشتر درکلاس درس می گردد و نیز عده ای که به خاطر چند دقیقه زودتر آمدن به مدرسه با ورزش صبحگاهی مخالفت می کنند هم بر تعداد مخالفین انجام ورزش صبحگاهی در مدارس افزوده شده است. لذا ما در این پژوهش به دنبال بررسی نقش ورزش صبحگاهی در افزایش میزان یادگیری و به تبع آن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهیم بود.

لینک کمکی