فایل رایگان بررسي داستان چارلي و کارخانه شکلات سازي با تکيه بر انواع شخصيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي داستان چارلي و کارخانه شکلات سازي با تکيه بر انواع شخصيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کودک و نوجوان در جهان امروزی و جوامع دو عنصر کلیدی هستند که به پرورش و آموزش آنان از زوایا و ابعاد گونه گون توجه خاصی منعطف شده است. یکی از وجوه توجه به کودکان و نوجوانان انتشار و چاپ کتاب های مختلف است که به پرورش روحیات و احساسات و عواطف آنان بپردازند و نیازهای تربیتی، فرهنگی و ... آنان را برآورده سازند. در هرجامعه شخصیت های گونه گونی وجود دارند که نویسندگان سعی می کنند با الگوبرداری از آنان داستان خود را بپرورند و پردازش داستان خود را با مرکزیت وجودی شخصیت ها غنی سازند. توجه به شخصیت های داستانی که الگویی از شخصیت های حاضر در جوامع است، یکی از نکات منحصر به فرد در پژوهش های این چنینی می تواند باشد. در این مقاله تحلیلی و توصیفی سعی بر این است به شخصیت های حاضر در داستان چارلی و کارخانه شکلات سازی نوشته رولد دال پرداخته شود و شخصیت های حاضر در آن از دیدگاه مختلفمورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی