فایل رایگان بررسي رابطه تعامل گرايانه معلمان با افت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه تعامل گرايانه معلمان با افت تحصيلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل رایگان بررسي رابطه تعامل گرايانه معلمان با افت تحصيلي دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بروجرد بوده است. جامعه آماری، این پژوهش کلیه معلمان ودانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی جامعه شهری شهر بروجرد در سال تحصیلی94-95 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد دانش آموزان پایه ششم شهر بروجرد 3679 نفر وتعدادمعلمان در پایه ششم 104 نفر بودند. که حجم نمونه برای معلمان 86 نفر و برای دانش آموزان 351 نفر محاسبه شد و سپس پرسش نامه نیمرخ سبک مدیریت کلاس بین معلمان توزیع شد. جهت اندازه گیری افت تحصیلی از نمرات دودرس ریاضیات و علوم تجربی دانش آموزان هر کلاس، در انتهای پرسشنامه، اخذ شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که سبک های مدیریت تعامل گرایانه کلاس درس با افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم رابطه معناداری دارد. و به نوبه خود می تواند در افزایش یا کاهش افت تحصیلی موثر باشد.

لینک کمکی