فایل رایگان بررسي وتحليل سبک لايه آوايي درسوره فرقان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وتحليل سبک لايه آوايي درسوره فرقان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از گرایش های زبانی متون ادبی که از لایه های مختلفی برخوردار است و برای تحلیل متون ادبی بهره برداری می شود، سبک شناسی است که دارای سطوح و لایه های مختلفی است و یکی از آن ها ، سطح آوایی می باشد. قابل ذکر است که اوج زیبایی موسیقی در متون ادبی رادرآیات قرآن می توان یافت ، که با آرایش کلمه ها و چینش دقیق آن هادرکنار هم،باعث تناسب و انسجام شده و توجه و دقت خواننده را به متن جلب می کند. آواها و واژه های به کار گرفته شده در یک متن از لایه های مهم فصاحت و شیوایی آن به شمار می رود. هدف از انجام این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته، کسب آگاهی بیشتر از ظرفیت های نامحدود قرآن کریم است تا مورد توجه و اقبال بیشتر بندگان خدا، مخصوصا مورد بهره گیری بیشتر پژوهشگران عرصه دین قرار گیرد. همچنین واکاوی و بررسی لایه های سبکی موجود در این کتاب ارزشمند می تواند از مفاهیم والا و نهفته و زیبایی های موجود در آن پرده بردارد. برخی از داده های مهم این پژوهش ، دست یابی به راهی برای فهم سبک آوایی سوره فرقان است تا با درک ارتباط میان ظرفیت موسیقایی و آهنگ ناشی از تکرار آواها و سجع وجناس موجود در سوره، علاوه بر دست یابی بر زیبایی های زبانی این کتاب عظیم، رسیدن به مفاهیم بلند آن از طریق شناخت لایه های ظاهری میسر گردد .

لینک کمکی