فایل رایگان تبيين حقيقت قرآن در فلسفه فکري حروفيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين حقيقت قرآن در فلسفه فکري حروفيه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فرقه حروفیه مدعی شناخت قرآن بر اساس حروف و معانی باطنی آنها بود. آنان عالم را بر اساس صفات الهی تفسیر می کردند و برای قرآن حقیقتی وراء الفاظ آن در نظر می گرفتند. تفسیر، تبیین و جایگاه حقیقت قرآن از دیدگاه آنان در این مقاله مورد کاوش است. همچنین در بررسی این موضوع از روش های عقلی و نقلی بهره گرفته شد. آنان صفات الهی را به 28 یا 32 عدد تفسیر کرده و آنها را برابر تعداد حروف فارسی یا عربی می دانند. این حروف با صفات الهی در ارتباطند. آنان از مقام ذات الهی به الف تعبیر کرده و مقام تجلی صفات از ذات را به باء تعبیر می کنند و جایگاه قرآن را مقام باء در نظر می گیرند و تنها قلب معصوم (ع) را محل تحمل این جایگاه معرفی می نمایند.

لینک کمکی