فایل رایگان چالش هاي آموزش و پروش و نظريه پيچيدگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش هاي آموزش و پروش و نظريه پيچيدگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

نظام های آموزشی در تمام ابعاد آن با پیشرفت جوامع همواره در معرض تغییر و تحول قرار دارند و تحول آموزشی خود معلول تحول اجتماعی و پیشرفت های فنی و صنعتی جامعه است که انعکاس این تغییرات به شکل پیچیده و گسترده در نیازهای فردی و اجتماعی خود را نشان می دهد.لذا کسب علوم و فنون جدید و آماده شدن دانش آموزان برای مواجه با این نیازهای پیچیده با روش های سنتی در آموزش و پرورش پاسخ گوی نیازهای فعلی آنان نیست و به کارگیری شیوه و روش های آموزشی جدید که برگرفته از اهداف آموزشی جدید باید باشد از ضروریات جامعه قرن 21 است که در حال گذار از جامعه ای مبتنی بر اطلاعات به سمت جامعه ای مبتنیبر دانایی است که در آن علم و دانش، تخصص و نوآوری، خلاقیت محرک اصلی جهت توسعه یافتگی است. و این نیازمند توجه و تجدید نظر سیاست گذاران و مسئولین عالی نظام نسبت به جایگاه نظام آموزشی در سلسله مراتب سازمانی و اجتماعی کشور است.

لینک کمکی