فایل رایگان رويکرد سياست جنايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قبال جرايم نظاميان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکرد سياست جنايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قبال جرايم نظاميان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

سیاست جنایی با قدمتی کهن ، واکنش حاکمیت در برابر پدیده های مجرمانه است، با توجه به عواملی همچون معیارهای بزه، معیارهای بزهکار و موقعیت های جرم، تولد بزه دیده شناسی و... از اهمیت بیشتری برخوردار شده است به نحوی که سخن از سیاست جنایی افتراقی در مواجهه با برخی جرایم است سیاست جنایی قضایی، همان تصمیمات و رویه محاکم است که با توجه به اهمیت جرایم نظامیان، سیاست جنایی سازمان قضایی نیروهای مسلح مناط اعتبار و واجد وصف افتراقی است که ریشه های آن را می توان در مقررات فرانسه مانند اصل 66قانون اساسی این کشور جستجو نمود. این موضوع بیشتر در مواردی همچون اصول مسلم تعقیب مثل اصل موقعیت داشتن، اصل انتخاب کیفیت تعقیب ملموس تر است. یافته های این مقاله گویای سیاست جنایی افتراقی در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر محاکم قضایی است.

لینک کمکی