فایل رایگان رهگيري اصول انسان شناختي ملاصدرا در سايه تحليل متني خداشناسي حکمت متعاليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رهگيري اصول انسان شناختي ملاصدرا در سايه تحليل متني خداشناسي حکمت متعاليه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در بررسی نسبت انسان شناسی و خداشناسی حکمت متعالیه دو رویکرد می توان اتخاذ نمود؛ بررسی لوازم انسان شناختی مسائل خداشناسی و یا پیگیری عناصر خداشناسی به کار رفته در انسان شناسی. این پژوهش بر اساس رویکرد دوم با بیان اصول انسان شناسی صدرایی، یعنی شناخت انسان در مقام ذات، صفات و افعال، نقش عناصر خداشناسی حاضر در انسان شناسی صدرایی را، هرچه بیشتر و بهتر تبیین می کند.طبق مبانی ملاصدرا، انسان رقیقه ای از حقیقت الهی است که در ذات، صفات و افعال، مثال خداوند است، بنابراین شناخت اصول خداشناسی حکمت متعالیه، به شناخت ابعاد وجودی انسان و ظرفیت ها و توانمندی های وجودی او منجر می شود، که نتیجه این ارتباط تنگاتنگ در نظریه انسان کامل منجر می شود، که نتیجه این ارتباط تنگاتنگ در نظریه از همه جهات می تواند شبیه خداوند باشد و حاوی تمامی اسماء و صفات الهی گردد.

لینک کمکی