فایل رایگان سواد اطلاعاتي، از استانداردها تا الگوها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سواد اطلاعاتي، از استانداردها تا الگوها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه دیگر باسواد بودن به معنای مهارت داشتن در خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست؛ بلکه یک فرد باسواد فردی است که یک یادگیرنده همیشگی و مادام العمر باشد و برای دستیابی به این امر به انواع سواد که یکی از آنها سواد اطلاعاتی است مجهز باشد. به عقیده پل ژوکروفسکی، رئیس انجمن صنعت اطلاعات و کسی که طرح برنامه ملی جهت دستیابی به سواد اطلاعاتی را برای نخستین بار به شورای ملی علوم کتابداری و اطلاعات آمریکا ارائه داد، کسی را میتوان دارای سواد اطلاعاتی دانست که برای استفاده از منابع اطلاعاتیآموزش دیده باشد و بتواند با استفاده از اطلاعات، مشکلات خود را حل کند. بنابراین داشتن شهروندانی مجهز به سواد اطلاعاتی به عنوان بخش لاینفکی از مهارت های زندگی در هزاره سوم، که توانایی لازم برای فعالیت موثر در یک جامعه اطلاعاتی را داشته باشند، مستلزم داشتن تفکر انتقادی، قدرت استدلال، مهارت ارزیابی و استفاده موثر و در عین حال بهجا از اطلاعات در حل و فصل نمودن مسائل و در نهایت توان تصمیم گیری است که افزایش هر یک از این مهارت ها و ویژگی ها در شهروندان نیازمند آموزش، فرهنگ سازی و رشد و توسعه فناوری است.

لینک کمکی