فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ايجاد آرامش در محيط کار درشرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ايجاد آرامش در محيط کار درشرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

با پیشرفت و توسعه روزافزون جامعه بشرى، شاهد شکل گیرى سازمانها و نهادهایی در راستاى پاسخگویى به نیازهاى جوامع امروزى هستیم. نیازهایى که از عطش سیری ناپذیر انسان به رشد و کمال در تمام ابعاد وجودى او سرچشمه می گیرد و مهم ترین منبعی که سازمانهای برای رقابت در محیط متلاطم و بیثبات در اختیار دارند نیروی انسانی کارآمد و متخصص است هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد آرامش در محیط کار شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان می باشد که بدین منظور از جامعه آماری 256 نفری 646 نفر جهت پاسخگویی به پرسشنامه ها انتخاب شدند که در نهایت بس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها با آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن و با استفاده از نرم افزار Spss عوامل موثر در آرامش محیط کار در شرکت برق منطقه ای هرمزگان شناسایی و اولویت بندی شدند

لینک کمکی