فایل رایگان لزوم توجه به مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدايي به منظور کمک به تعيين اهداف برنامه درسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان لزوم توجه به مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدايي به منظور کمک به تعيين اهداف برنامه درسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

برنامه ی درسی قلب تپنده ی هر نظام تعلیم وتربیت به شمار می آید، نخستین عنصر مهم در هر برنامه ی درسی هدفگذاری وتعیین اهداف آن است، از این رو که تعیین هدف به فعالیت های برنامه درسی جهت و معنا می بخشد و امکان بررسی راه های گوناگون برای دستیابی به مقصد مطلوب را فراهم می آورد، از سوی دیگر مسیر مقایه نتایج حاصله را هموار ساخته و زمینه ی بازنگر در فعالیت ها را برای برنامه ریزان و دست اندارکاران امر تعلیم وتربیت فراهم می سازد، با توجه به اهمیتی که مقطع ابتدایی در نظام تعلیم وتربیت در کشوری دارد، لزوم توجه بیشتر به اهداف این مقطع و توجه به نیازهای دانش آموزان به عنوان مصرف کنندگان اصلی برنامه هایدرسی احساس می گردد، توجه به نیازهای واقعی دانش آموزان که یکی از سه عنصر اصلی تعیین اهداف برنامه های درسی به شمار می آید، باید سر لوحه ی تحقیق وبررسی بیشتر محققان قرار گیرد، با بررسی پیشینه ی تحقیقات در سالهای اخیر به این نتیجه می رسیم که مشکلات رفتاری دانش آموزان درمقطع ابتدایی بیش از سایر مواردموجب اخلال در دستیابی به اهداف برنامه های درسی گردیده است، مشکلات رفتاری که اگر به خوبی شناخته نشوند واهداف برنامه های درسی در راستای حل این مشکلات قرار نگیرد شاهد مشکلات جدیدتری در حیطه ی تعلیم وتربیت مقطع ابتدایی خواهیم بود از این رو این مقاله به طور مبسوط به شرح و لزوم توجه بیشتر به مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی می پردازد و درپایان نیز پیشنهاداتی ارائه می دهد.

لینک کمکی