فایل رایگان نقد جنبه هاي امپرسيونيستي داستان درخت گلابي بر مبناي نظريه سوزان فرگسن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقد جنبه هاي امپرسيونيستي داستان درخت گلابي بر مبناي نظريه سوزان فرگسن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از ویژگی های امپرسیونیسم، بیان احساسات است؛ آنگونه که فرد مشاهده و درک می کند؛ به این معنی که راوی، تصور و درک خویشتن را از وقایع که حاصل تجربه های آنی و گذرا است، بیان می کند. در داستان درخت گلابی ، نویسنده از ویژگی های سبک امپرسیونیسم مدد جسته تا درونیات و ذهن راوی را بهتر به مخاطب بنمایاند و خواننده را با جهانی که راوی در آن سیر می کند، آشنا کند. این داستان، دارای مشخصه هایی است که می توان آن را جزو داستان های امپرسیونیستی به حساب آورده، بارزترین مولفه های جنبش ادبی امپرسیونیسم را از منظر سوزان فرگسن در آن یافت. از جمله این ویژگی ها، می توان به زاویه دید اول شخص که به صورت برجسته ای دیده می شود، و تجارب درونی راوی اشاره کرد. در این نوشته با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و به روش تحلیل کیفی، با اساس قرار دادن ویژگی های امپرسیونیستی داستان کوتاه از دیدگاه فرگسن، و مستندسازی آنها با متن داستان درخت گلابی،. به تحلیل ظرفیت امپرسیونیستی این داستان پرداخته ایم. دستاورد ما نشان می دهد از لحاظ کارکرد زاویه دید، استعاره، ایجاز و صناعات ادبی و پیرنگ، داستان فوق ذیل داستان های امپرسیونیستی قرار می گیرد.

لینک کمکی