فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت دهگلان با شاخص دراستيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت دهگلان با شاخص دراستيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در این مطالعات، میزان آسیب پذیری و خطر آلودگی آبهای زیرزمینی دشت دهگلان در شرق استان کردستان با بررسی پهنه های آسیب پذیری به روش دراستیک انجام شده است. در این شاخص اثر هفت پارامتر عمق سفره آب زیرزمینی، تغذیه ی خالص، نوع آبخوان، نوع خاک، توپوگرافی، ناحیه ی غیر اشباع، هدایت هیدرولیکی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، با تقسیم بندی عددی پارامترها، وزندهی مربوطه انجام و در نهایت نقشه ی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) پهنه بندی خطر آسیب پذیری منطقه ی مورد نظر نشان داده شده است. نتایج تحلیل های انجام شده نشان دهنده آن است که نواحی محدودی از دشت دهگلان در معرض خطر آسیب پذیری آلودگی قرار دارد. در بررسی مقدار غلظت نیترات چاه های مشاهده ای، شاخص ترکیبی دراستیک از دقت خوبی برخوردار بوده است . نتایج کلی مطالعات بر لزوم کاهش سطح زیرکشت زمین های کشاورزی در نواحی با عمق کم آبخوان، استفاده کمتر از کودهای شیمیایی در مناطق با خاک درشت دانه تاکید داشته تا احتمال آلودگی آبخوان در سال های آتی در شرایط مناسب قرار داشته باشد، در غیر این صورت وضعیت آن می تواند به سمت شرایط بحرانی سوق نماید.

لینک کمکی