فایل رایگان استخراج پوشش گياهي شهري از شاخص NDVI جهت شناسايي آب هاي بدون درآمد در شرکت هاي آب و فاضلاب شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استخراج پوشش گياهي شهري از شاخص NDVI جهت شناسايي آب هاي بدون درآمد در شرکت هاي آب و فاضلاب شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی که با هزینه های هنگفت و مشکلات فراوانی در شرکت های آب و فاضلاب شهری تصفیه که به شبکه تزریق می شود به هدر می رود. شناسایی راه های بروز تلفات آب و ارائه راهکارهای مقابله با آن می تواند مسائل زیادی را از صنعت آب و فاضلاب کشور حل نماید. میزان آب بدون درآمد سنندج حدود 32 درصد تخمین زد هشده است. در این تحقیق به منظور افزایش درآمد آب هدر رفتی ابتدا به منظور شناسایی فضاهای سبز سطح شهر که درصد بالای آب شرب را مصرف می کنند تصحیحات بر روی تصویر ماهواره لندست سال 2018 انجام شد سپس شاخص NDVI بروی تصویر اعمال گردید و پارک بهاران به عنوان نشانه طیفی با استفاده از GPS برداشت گردید حد آستانه 0.53 به عنوان تریشولد بر روی تصویراعمال گردید سپس مناطق با پوشش گیاهی استخراج شد و بعد از حذف مناطقی که با تانکرهای آب آبیاری می شدند حدود 98/02 هکتار از فضاهای سبز به صورت نقشه ایجاد شد با فرض در نظر گرفتن حداقل به طور متوسط 30% سطح فضای سبز که از انشعابات شهری آبیاری می شوند با بررسی و نصب کنتور آب می توان حدود 15 میلیارد ریال از هزینه های شرکت را برگرداند. از منابع پایداری که هم در آبیاری فضای سبز و هم در دیگر قسمت های خدمات شهری می تواند مورداستفاده قرار گیرد استفادهاز پساب تصفیه خانه فاضلاب پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی