فایل رایگان انتخاب مد ل برتر سر ي زماني جهت پيش بيني دبي ورودي رودخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انتخاب مد ل برتر سر ي زماني جهت پيش بيني دبي ورودي رودخانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یک عامل بازدارنده مهم در توسعه پایدار این مناطق محسوب می شود و ارایه روشی کارآمد برای پیش بینی آبدهی رودخانه ها، نقشی چشمگیر را در برنامه ریزی، مدیریت و بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب داراست. در این پژوهش آبدهی ماهانه حوضه آبریز جامی شان با استفاده از روش های تحلیل سری زمانی مورد پیش بینی قرار گرفته شد. در این راستا، از داده های ماهانه دبی ورودی به سد جامی شان در شهرستان سنقر استان کرمانشاه در بازه زمانی 1365-1394 استفاده گردید. آنالیز اولیه داده ها شامل بررسی ترم های قطعی سری (تناوب، روند و پرش) بروی سری زمانی انجام و پس از اطمینان از حذف این ترم ها، داده ها نرمال و ایستایی داده ها مشخص شد، با توجه به معیار آکائیک، مدل ARIMA،1،1،1 به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید

لینک کمکی