فایل رایگان بررسي مراحل برنامه ريزي کمي وکيفي سيستم هاي منابع آب وتشريح مدل هاي برنامه ريزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مراحل برنامه ريزي کمي وکيفي سيستم هاي منابع آب وتشريح مدل هاي برنامه ريزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه منابع آب در زمره گنجینه های عظیم بشری به شمار می آیند که لازمه بهره برداری از آن ها با توجه به نیازهای پرشمار کمبود ها و محدودیت های موجود در استفاده از این منابع , اعمال قوانین و مدیریت بهینه بهره برداری می باشد.از آنجا که بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آب در ایران است بنابراین مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب ضمنپاسخ گویی مناسب به نیازهای این بخش سبب کاهش هدر رفت آب،افزایش بازدهی تولید محصول و نیل به توسعه پایدار در کشاورزی می گردد. در این مقاله، ابتدا تعاریف پایه، انواع و مشخصات سیستم ها و اصول کلی یک برخورد سیستمی در تحلیل کمی و کیفی سیستم های منابع آب ارائه شده سپ س قالب های کلی مدل های برنامه ریزی سیستم های منابع آب بیان شدهاست.

لینک کمکی