فایل رایگان تاثير خشکسالي بر دبي ورودي به مخزن سد قشلاق سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير خشکسالي بر دبي ورودي به مخزن سد قشلاق سنندج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

خشکسالی که با کاهش نزولات جوی و افزایش دمای هوا ظاهر می شود می تواند موجب بحران های محیط زیستی شده و حیات گونه های گیاهی و جانوری را با مخاطرات جدی روبه رو کند. تاثیر خشکسالی بر منابع آب و به خصوص آب های سطحی و مخازن سدها، شناخت و مقابله با این پدیده را می طلبد. سد قشلاق به عنوان منبع آب آشامیدنی شهر سنندج از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. افزایش روزافزون جمعیت شهر سنندج و کاهش بارندگی ها در سال های اخیر، نگرانی ها را در مورد حجم آب داخل سد بیشتر کرده است. در این تحقیق تاثیر خشکسالی بر بارندگی های سالانه و همچنین بر دبی ورودی به سد قشلاق سنندج، با بررسی هیدروگراف ورودی به مخزن سد و نمودار باررندگی سالانه بر حسب زمان انجام شد. پس از جمع آوری داده های دبی سالانه، آزمون تشخیص داده های پرت انجام شد. هیدروگراف ورودی به سد قشلاق رسم شد. سپس تغییرات دبی در این سد مورد بررسی قرار گرفت. داده های بارندگی سالانه بر حسب زمان رسم شد. نتایج نشان داد که در طول سال های مورد بررسی 1366-1391، دبی ورودی به سد در حال کاهش است. همچنین بارندگی ها در سال های مورد بررسی روند کاهشی را نشان داد.

لینک کمکی