فایل رایگان روش هاي برآورد مولفه تغذيه بيلان آب زيرزميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش هاي برآورد مولفه تغذيه بيلان آب زيرزميني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

منابع آب های زیرزمینی به عنوان تنها منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی به ویژه برای مصارف کشاورزی از مشکلات بارز بسیاری از دشت های کشور است. در این میان اطلاع از وضعیت بیلان آبی دشت ها می تواند در مدیریت مناسب منابع آب منطقه کمک کند. تکنیک های برآورد بیلان آب، یکی از موضوعات اصلی در هیدرولوژی و وسیله ای برای مواجهه با مشکلات مهم برنامه ریزی در این حوزه است. یکی از چالش های مهم پیشروی برآورد بیلان آب زیرزمینی، وجود عدم قطعیت ها در مولفه های ورودی و خروجی آن می باشد. ازجمله این مولفه ها میتوان به میزان ورودی (تغذیه) اشاره کرد . عمدتا به این دلیل که نرخ تغذیه به طور فزایندهای در مکان و زمان، متفاوت بوده و اندازه گیری آن به طور مستقیم بسیار دشوار است و جزء مولفه های با عدم قطعیت زیاد تلقی می شود. در راستای ضرورتپرداختن به این مسئله، در تحقیق حاضر راهکارهای مختلف به منظور تدقیق مولفه تغذیه بیلان آب زیرزمینی ارائه گردیده و مروری بر مطالعات انجام گرفته شده در خصوص روش های برآورد این مولفه صورت گرفته شده است. استفاده از مدل های مختلف هیدرولوژی که در آن عوامل موثر بر چرخه هیدرولوژی وجود دارند می تواند کمک قابل توجهی به شناخت از فرآیندهای موثر بر چرخه آب را فراهم سازد. از طرف دیگر با مقایسه خروجی مدل ها با واقعیت به نقاط ضعف مدل ها نیز پی برده و منجر به تلاش بیشتر در جهت رفع آن ها خواهد شد. از جمله روش های مدنظر این تحقیق در تدقیق مولفه تغذیه استفاده ازمدل نیمه توزیعی SWAT ، تصاویر ماهواره ای در قالب بیلان و استفاده از مدل توزیعی WetSpass می باشد که روند محاسباتی این راهکارها نیز در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی