فایل رایگان طرح جامع مديريت منابع آبي در دوران خشکسالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طرح جامع مديريت منابع آبي در دوران خشکسالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در طول سال های اخیر مطالعات گسترده ای در زمینه های علمی، سیاسی و سایر جنبه ها با تمرکز بر راه هایی برای بهبود مدیریت منابع آب و کاهش ناکارآمدی و هدررفت آب انجام شده است. اما همچنان بحران آب در دنیا یک مشکل پیچیده می باشد بهره برداری بی رویه از منابع آبی بحران آب در بسیاری از مناطق را ایجاد نموده است. مدیریت منابع آب، تا حدی از اثرات منفی بحران آب می کاهد. موضوع بحران آب برای اولین بار به طور جدی در اجلاس اتحادیه جهانی در سال 1992 در ریودوژانیرو برزیل مطرح گردید. و به دنبال آن جامعه جهانی روز 22 مارس هر سال را به عنوان روز آب اعلام نمود . برگزاری همه ساله این موضوع نشان از اهمیت بسیار بالای آب و مدیریت پایدار آن دارد. در این تحقیق با معرفی عوامل موثر بر بحران آب، راهکارهای مدیریت بحران آب مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی