فایل رایگان هيدرولوژي اجتماعي: حلقه ارتباطي آب و جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان هيدرولوژي اجتماعي: حلقه ارتباطي آب و جامعه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

منابع آب به عنوان یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می آیند. ادامه وضعیت بحرانی آب علاوه بر مخاطرات امنیتی، ضرر فراوانی به اقتصاد و سلامت مردم وارد می کند. مدیریت منابع آب بحثی پیچیده و چند وجهی می باشد که تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. این عوامل در کنار رشد فزاینده مراکز جمعیتی، صنعتی، کشاورزی، کاهش منابع آب تجدید پذیر، افزایش تقاضا برای آب و رقابت برای دسترسی به آن، مدیریت بهینه منابع آب را با چالش های جدی روبه رو کرده است. لذا سازوکارهای مدیریت قبلی در منابع آب به دلیل تنها در نظر گرفتن بعد فنی پاسخگوی چالش های جدید نیست. در این مقاله هدف بررسی سیستم های متقابل انسان - طبیعت و آشنایی با مفاهیم هیدرولوژی اجتماعی و تاثیرات آن برای حل چالش های آب و رسیدن به توسعه پایدار می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده، برای رفع چالش های منابع آب یک منطقه، در نظرگرفتن همزمان سرمایه های اجتماعی و سرمایه آبی منطقه می تواند الگو و را هحل مناسبی را برای رفع چالش ها و مشکلات در اختیار مدیران قرار دهد.

لینک کمکی