فایل رایگان الزامات پدافند سايبري و تاثير آن برپيشگيري از جرايم سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الزامات پدافند سايبري و تاثير آن برپيشگيري از جرايم سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی باعث به وجود آمدن عرصه های جدید قدرت و تهدید و تولید مفاهیم جدیدی در این عرصه شده است .مفاهیمی چون جنگ سایبری ،تروریسم سایبری و قدرت نرم از این جمله اند،رویارویی با این مفاهیم در عصر امروز امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود هر دولت یا حاکمیتی که علم سایبر را در اختیاداشته و گسترش دهد از قدرت نرم بیشتری برخوردار خواهد بود که این مهم برای دولت هایی که علیه منافع انها به کار گرفته میشود تهدید محسوب میشود بنابراین برای سلب میل تهاجم سایبری از طرف دشمن پدافند سایبری یکی از روش هایی محسوب میشود که در صورت اجرایی شدن الزامات آن امنیت فضای سایبر تا حدی تامین و در واقع پیشگیری و قدرت بازدارندگی پدافند سایبری یکی از عوامل کاهش جرایم سایبری خواهد بود. این پژوهش که به روش کتابخانه ای میباشد در صدد بررسی الزامات پدافند سایبری و تاثیر آن در پیشگیری از جرایم سایبری میباشد نتایج پژوهش نشان خواهد داد که اجرایی شدن هر یک ازاین الزامات تاثیر مستقیم در کاهش یا پیشگیری از جرایم فضای سایبری خواهد داشت.

لینک کمکی