فایل رایگان انواع تهديدات در فضاي سايبري و راهکار هاي مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انواع تهديدات در فضاي سايبري و راهکار هاي مقابله با آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه اینترنت نقش اساسی در ترویج و استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی، شبکه های اجتماعی برای افراد حقیقی و حقوقی و دولتها دارد، اما در کنار فوایدی که داشته، مزایایی هم دارد که یکی از این مزایا دزدی و سرقت اطالعات افراد و دولتها میباشد. اطلاعاتی که مربوط به افراد هست، در مقایسه با اطالعات استراتژیکی که مربوط به سرنوشت یک کشور بوده و یا آینده شرکتهای دولتی و خصوصی به آن وابسته است، از اهمیت کمتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی انواع تهدیدات سایبری که یک کشور یا افراد حقیقی یا حقوقی میباشد. مهمترین حمالت سایبری شامل جنگ سایبری، حمله های سایبری، جرایم سایبری، جاسوسی سایبری و آشفتگیهای سایبری میباشد که برای مقابله با این تهدیدات سه سطح امنیت که باید به آنها توجه کرد شامل حوزه های امنیتی زیر ساختها، سطح امنیتی در حوزه های فردی و اجتماعی و سطح امنیتی در حوزه های ملی و حاکمیتی میباشد.

لینک کمکی