فایل رایگان بررسي حقوقي و ايجاد پدافند عامل جرم شناختي قمار در فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حقوقي و ايجاد پدافند عامل جرم شناختي قمار در فضاي مجازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی حقوقی و جرم شناختی قمار در فضای مجازی و عوامل تاثیر گذار آن بر روی اشخاص پرداخته است. امروزه تغییر نگرش بشر به پدیده اجتماعی، برخی رفتارها دچار دگرگونی و تغییر ماهیت گشته اند با ورود تکنولوژی و رشد میزان استفاده آن توسط کلیه اقشار جامعه برخی جرایم و رفتارها از حوزه حقیقی به حوزه مجازی سیر داده شده است. به طور مثال در دوره نه چندان دور انجام قمار در مکان هایی با وسایل خاصی صورت می گرفت، ولی امروزه می بینیم این اقدامات توسط برخی افراد فرصت طلب در فضای مجازی صورت می گیرد. از آنجا که دنیای مجازی جدا از دنیای حقیقی نیست و هر آنچه که در دنیای حقیقی رخ می دهد، می توان عین همان را حتی به شکل برجسته تری در دنیای مجازی شاهد بود، قمار و شرط بندی از جمله مصادیقی هستند که این روزها پا را فراتر از دنیای حقیقی گذاشته و بسیاری از کاربران خود را آلوده آن کرده اند. قمار بازی در فضای مجازی، امر رایجی در زندگی روزمره مردم و بالاخص جوانان گردیده که تبعات جبران ناپذیری را وارد خواهد ساخت. تحقیق حاضر از بعد حقوقی، جرم شناختی و دیدگاه های حقوق دانان را مورد بررسی قرار داده و ایده های مخالفان و موافقان را مورد بررسی قرار داده است و از منظر جرم شناختی به بررسی جرم بودن قمار در قوانین موضوعه پرداخته شده است. نتایج و یافته های تحقیق را می توان چنین بیان نمود که نباید کاربران بر این تصور باشند که در دنیای مجازی می توانند به دور از قانون و چشم نیروهای امنیتی به قمار و شرط بندی بپردازند؛ بلکه ماموران پلیس فتا در فضای مجازی در کمین متخلفان قانون هستند تا مانع از این تخلفات شوند. یافته های تحقیق حاکی از نشان دهنده تمایل اقشار مختلف جامعه با توجه به شرایط و موقعیت های مکانی و جغرافیایی است و در کلیه سنین، انجام قمار اینترنتی در جوامع مختلف به صورت محسوس قابل مشاهده است.

لینک کمکی