فایل رایگان بررسي رويکردها و اهداف همکاري هاي بين المللي ايالات متحده ي آمريکا در حوزه ي امنيت سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رويکردها و اهداف همکاري هاي بين المللي ايالات متحده ي آمريکا در حوزه ي امنيت سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش روند طی شده کشور ایالات متحده در حوزهی روابط بین المللی در حوزه ی امنیت سایبری مورد مطالعه قرار گرفته و به همین منظور روند و جنبه های ارتباطات بین المللی کشور ایالات متحده با هم پیمانانش از جمله بریتانیا و رژیم صهیونیستی و اقداماتی که در چارچوب اتحادهای حائز اهمیت بین المللی مثل ناتو صورت گرفته در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. رویکرد کلی این تحقیق رویکرد بررسی کیفی است که در قالب یک پژوهش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. در پژوهش حاضر تعداد 9 سند که از سال 2011 تا 2018 در این زمینه منتشر شده است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به این ترتیب که اسناد منتشر شده و اطالعات در دسترس از اقدامات دولت ایالات متحده در زمینه ی ارتباطات بین المللی در فضای سایبر و سطوح پیگیری و رویه طی شده در این ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسیها نشان میدهد که رویکرد ایالات متحده از گسترش روابط و توانمند سازی هم پیمانانش، پیگیری اهداف ملی خود در سطوح بینالمللی با به کارگیری پتانسیلهای شرکای خود است، به طوری که روال پیگیری شده از طرف این کشور و سایر قدرتهای متحد با آن نشان میدهد این کشور از پیگیری این روابط به دنبال ایجاد یک امپراطوی قدرتمند سایبری است. این قدرت سایبری در شرایط حساس به صورت توزیع شده با استفاده از توانمندیهای کشورهای مختلف عمل میکند. همکاری این کشورها در چارچوب همکاری مستقیم و غیرمستقیم با ایالات متحده و نهادهایی که توسط این کشور و هم پیمانانش در راستای متمرکز سازی و بسیج توانمندی-های بالقوهی آنها برای تحقق اهداف مشترک سایبری ایجاد شده به کارگرفته میشود.

لینک کمکی