فایل رایگان بررسي علل و عوامل بروز، افزايش و فراواني بزه ديدگي زنان و کودکان در فضاي سايبري با تاکيد بر سبک زندگي و راهبردهاي پيشگيرانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي علل و عوامل بروز، افزايش و فراواني بزه ديدگي زنان و کودکان در فضاي سايبري با تاکيد بر سبک زندگي و راهبردهاي پيشگيرانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

جرائم سایبری پدیده ای نوظهور است و شناخت زمینه های بزه دیدگی و علل وقوع آن از مهمترین مباحثی است که امروز در رابطه با فضای مجازی مطرح است. این نوشتار با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی علل و عوامل بروز، افزایش و فراوانی بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای سایبری، به ویژه سبک زندگی نگاشته شده است، به دنبال این پاسخ اصلی می باشد که آیا فضای مجازی عاملی برای تشدید بزه دیدگی زنان و کودکان محسوب می شود آیا بررسی بزه دیده شناسی فضای سایبری می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری موثر باشد جرائم ارتکابی که در فضای سایبری علیه زنان و کودکان به طور خاص انجام می یابد عبارتند از : پورنوگرافی، قاچاق جنسی از طریق اینترنت، آزار و اذیت اینترنتی و غیره به وقوع می پیوندند. که با فایل رایگان بررسي علل و عوامل بروز، افزايش و فراواني بزه ديدگي زنان و کودکان در فضاي سايبري با تاکيد بر سبک زندگي و راهبردهاي پيشگيرانه مشخص می شود که برای جلوگیری ، سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از مجرم در فضای سایبر با اتخاذ تدابیر صحیح و آموزش های سبک زندگی سالم لازم و ضروری است. آن چه در این زمینه باید راهکار پیشگیرانه به کار گرفته شود؛ آگاهی بخشی به کاربران در قالب برگزاری کلاسهای آموزشی، قرار دادن واحد درسی با عنوان دانش رایانه ای برای دانش آموزان، برگزاری کلاس های آموزشی برای والدین جهت نظارت بر کودکان، اطلاع رسانی برخی از روش های پر تکرار ارتکاب جرایم سایبری در رسانه ملی، اخذ تدابیر امنیتی مناسب در محیط سایبر، استفاده از نرم افزارهای امنیتی به روز و آموزش نیروهای تعقیب کننده و پلیس به طور کاملا سازمان یافته و تخصصی و اعمال شیوه های نظارتی از سوی نهادهای مسئول است.

لینک کمکی