فایل رایگان بررسي نقش تعيين کنندگي عناصر هويت ايراني اسلامي به عنوان قدرت نرم درکسب اهداف اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش تعيين کنندگي عناصر هويت ايراني اسلامي به عنوان قدرت نرم درکسب اهداف اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تحولات جهانی، تغییرات تاکید از قدرت های سخت )ابزارهای سیاسی و اقتصادی( به قدرت های نرم را معطوف ساخته است. کشورهای مختلف درجهت برخوداری از این قدرت بر روی ابعاد مختلف آن سرمایه گذاری می نمایند ابعاد قدرت نرم با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر کشور متفاوت است. در این پژوهش این ابعاد برای کشور ایران در سه سطح با استفاده از ادبیات پژوهش آورده می شود. از نتایج قدرت نرم می توان به توانمندی های اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی اشاره کرد در این پژوهش با بررسی اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی به ریشه های آنها در ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.

لینک کمکی