فایل رایگان بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي در جنگ نرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي در جنگ نرم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی در کنار مزایای بی شمار ، معایبی نیز به همراه دارند که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای جامعه و خانواده ها به بار آورد. نگاهی به کار کردهای شبکه های اجتماعی نشان میدهد که در کنار نقش آموزشی وخبری و تفریحی و تبلیغی ، نقش تهدید آمیز و جنگ طلبانه نیز به آن اضافه شده است. جنگ نرم، بهره برداری از این فناوری ها در جهت کسب منافع بیشتر صاحبان قدرت است که در گذشته با صف بندی نظامی این اقدامات انجام می شد ، در حالی که سربازان جنگهای مدرن ، کارگزاران رسانه ها و کارشناسان ارتباطی هستند. این مقاله در صدد بوده است تا برخی از معایب و تهدیدات موجود در شبکه های اجتماعی مجازی که به واسطه جنگ نرم، امنیت عمومی جامعه رابه مخاطره می اندازد را شناسایی نموده و راهکارهایی را برای مقابله با جنگ نرم ارایه نماید.

لینک کمکی