فایل رایگان بررسي نهاد هاي تنظيم گر در حوزه فضاي مجازي در ايران با مقايسه تطبيقي نهادهاي مشابه در آمريکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نهاد هاي تنظيم گر در حوزه فضاي مجازي در ايران با مقايسه تطبيقي نهادهاي مشابه در آمريکا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پدافند سایبری یکی از رویکردهای است برای مقابله با تهدیدات سایبری که توسط مجموعه های فعال مقابله جنگ سایبری مورد توجه در تمام کشورها می باشد در ایران پدافند سایبری در صلاحیت نهاد های مختلف می باشد که در این مقاله تلاش بر آن شده است که بخشی از این نهادها مورد توجه قرار گیرد البته تلاش نگارندگان در این مقاله بحث تنظیم مقررات برای مقابله با تهدیدات سایبری است، تنظیم مقررات در حوزه ی پدافند سایبری از مفاهیم جدید و از ضروریات جامعه مدرن است. در ایران، شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی و محور نهاد تنظیم مقررات حوزه مجازی محسوب می شود و سایر ارگان ها برای صالح بودن در هر بخش از تنظیم مقررات فضای مجازی، باید دارای منبع قانونی باشند که مثبت صلاحیت آنها و استثنایی بر صلاحیت عام شورای عالی فضای مجازی در آن بخش باشد. این نوشتار بر آن است ضمن مشخص کردن نهادهای متولی پدافند سایبری جایگاه، ساختار ، اعضا مورد مداقه قرار داده و وجه افتراق و اشتراک آن را با نهادهای مشابه در کشور آمریکا به عنوان پیشرو در عرصه فضای مجازی را روشن نماید.

لینک کمکی