فایل رایگان پدافند سايبري مبتني بر مديريت ريسک جرم: مطالعه موردي شبکه هاي اجتماعي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پدافند سايبري مبتني بر مديريت ريسک جرم: مطالعه موردي شبکه هاي اجتماعي مجازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

دنیای مجازی بیش از پیش زندگی جهانیان را درنوردیده است. رویکرد پدافند سایبری در برابر این چالشها دارای اهمیت بسیاراست. یکی از کارآمدترین رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران در اینباره، رویکرد مدیریت خطر شبکه های اجتماعی مجازی است. در این راستا، کاربران و یا پایگاه های خطرآفرین برای امنیت جامعه شناسایی و هدف پاسخهای دشوارساز نظام عدالت کیفری قرار میگیرند. هویت سازی شبکه های اجتماعی مجازی، گذار از ممنوعیت های حاکمیتی و گوناگونی پیامدهای بزهکارانه در شمار مهمترین ویژگیهای خطرآفرین دنیای مجازی است. راه اندازی شبکه های اجتماعی مجازی ملی، توانمندسازی سواد رسانه ای کاربران و نیز مدیریت آماج های در معرض خطر بزه دیدگی مجازی نیز مهمترین جلوههای پدافند سایبری مبتنی بر مدیریت ریسک جرم است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از رویکردهای پژوهشهای میان رشته ای نگاشته شده است.

لینک کمکی