فایل رایگان پدافند غير عامل زيستي در هم سويي اقدامات غير کيفري پيشگيرانه دادستان از جرايم زيست محيطي (خلاءها و چالش ها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پدافند غير عامل زيستي در هم سويي اقدامات غير کيفري پيشگيرانه دادستان از جرايم زيست محيطي (خلاءها و چالش ها) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پدافند غیر عامل از سازمان هایی است که در جهت شناسایی تهدیدات متفاوت در حوزه های مختلف و پیشگیری و درمان و سرکوب آن ها اقدام به عمل می آورد. از این رو دادستان نیز به مناسبت منصب قضایی خود قرار گرفتن در جایگاه مدعی العموم عهده دار امورات پیش گفته در در حوزه سازمان پدافند غیر عامل نیز می باشد. لذا در پژوهش فوق به دنبال تبیین وظایف هردو نهاد پیش گفته و همسویی های آن دو در حوزه محیط زیست هستیم تا بدانیم تا چه حد این همسویی موجد است و نیز در ادامه خلای ها و چالش های پیش روی این دو نهاد را در حوزه تلاقی وظایفشان در عرصه زیست محیطی مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم

لینک کمکی