فایل رایگان پدافند غير عامل و تحريم اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پدافند غير عامل و تحريم اقتصادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بدون تردید دفاع گونه های بسیار زیادی دارد و یکی از انواع دفاع ،دفاع غیرعامل است.دفاع غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تاسیسات،تجهیزات و شریانهای کشور در مقابله عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد. زیر ساخت های جمهوری اسلامی ایران به سه سطوح تقسیم می شود که عبارت اند از ؛ سطوح بسیار حساس و مهم، بسیار مهم،مهم دفاع در برابر جنگ یک واکنش طبیعی به حساب میآید. دفاعی که میتواند در ابعاد عامل و غیرعامل باشد. بسیاری از زیر ساخت های کشورهای کمتر توسعه یافته به سوی رشد و از سوی با بهره وری از لحاظ کمیت و کیفیت همراه است این درحالی است که نظام جمهوری اسلامی ایران با دشمنان بسیاری مواجه است علت دشمنی امریکا عدم سلطه پذیری ایران می باشد و دشمن در هر زمان و در هر مکان قصد آسیب به صورت پنهان و آشکار را دارد. براین اساس با توجه به تحریم های گسترده و فراقانونی و ناجوانمردانه دولت های غربی لازم است نسبت به آرایش و چیدمان زیر ساخت ها در حوزه های مختلف اقتصادی اندیشه ای نوآورانه صورت پذیرد لذا در صورت آسیب پذیری اعم از انفجار بمب های الکترومغناطیسی، تهاجمات سابیری ، آسیب دیدگی و نیاز به قطعات و عدم وابستگی یکی از اهداف مهم در مقابله با تحریم اقتصادی می باشد. هدف از این مقاله تبیین نقش و جایگاه پدافندغیرعامل در دفاع از زیر ساخت های اقتصادی کشور می باشد. درادامه به چگونگی و اجرای پدافند غیر عامل در دفاع و مقابله با تحریم های اقتصادی لحاظ شده است و درپایان روش بررسی به همراه یافته ها ،پیشنهادات و نتیجه گیری به نگارش در آمده است.

لینک کمکی