فایل رایگان پيشگيري از تامين مالي تروريسم از طريق پدافند سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيشگيري از تامين مالي تروريسم از طريق پدافند سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

از آنجائیکه پول خط زندگی تروری سم ا ست و حکم موتور مبارزه م سلحانه را دارد؛ تامین مالی شاید مهمترین کمک به گروههای تروریستی با شد.ماهیت بی واسطگی و تعاملی ارتباط اینترنتی، همراه با ویژگی های پیشرفته ی آن، پتانسیل عظیمی را برای کمک های مالی فزاینده فراهم می آورد. امروزه غالب منابع مالی تروریسم از طریق فضای سایبر تامین می شود. فضای سایبر به دلیل مجازی بودن و خاصیت عدم شناسایی و بسترهای گسترده، بطور عمده مورد استفاده تروریست قرار می گیرد. به همین دلیل، نقش پدافندسایبر در این حوزه نمایان تر می گردد. پدافند سایبری می تواند اقدامات متعددی را در این حوزه انجام دهد تا مانع از تامین مالی تروریسم شود. در حقیقت اقداماتی که در حوزه پدافند سایبر انجام می گیرد، می تواند از تامین مالی تروریسم پیشگیری کند.

لینک کمکی