فایل رایگان پيشگيري رشد مدار با تاکيد بر فضاي سايبري به مثابه يک جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيشگيري رشد مدار با تاکيد بر فضاي سايبري به مثابه يک جامعه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

جرایم سایبری از مفاهیم جدیدی است که با رشد و همدانی شدن فضای شبکه نیازمند بررسی تخصصی است در سال های اخیر مطالعات بسیاری در این زمینه شده است اما مطالعات در مورد پیشگیری رشد مدار در این نوع حرایم بسیار محدود بوده و بیشتر مطالعات در راستای فرهنگ سازی برای کودکان و نوجوانان بدون توجه به جایگاه فضای سایبری انجام گرفته است در این مقاله به بررسی پیشگیری رشد مدار در زمینه ی جرایم و کژروی هایی که در فضای سایبری می تواند توسط کودکان و نوجوانان رخ دهد با بررسی چگونگی ورود و آشنایی کودکان و نوجوانان با این فضا به روش کتابخانه ای پرداخته شده است و سعی می شود راهکارهای اساسی در پیشگیری از ارتکاب جرم و کژروی توسط کودکان و نوجوانان با بررسی نحوه اجتماعی شدن و عوامل تاثیر گذار بر این فرایند ارائه شود برای دستیابی به این مهم مفاهیمی چون ، جامعه، اجتماعی شدن بررسی می شود و در آخر راهکار هایی برای جلوگیری از به وقوع پیوستن جرم در توسط کودکان و نوجوانان ارائه می شود که با تاکید بر نهاد خانواده در راه کارها سعی می شود نظارت های مفیدی که در راستای پیشگیری از جرایم سایبری توسط کودکان و نوجوانان است توضیح داده شود.

لینک کمکی