فایل رایگان پيشگيري وضعي حملات سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيشگيري وضعي حملات سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در سال های اخیر استفاده فراگیر از رایانه و فناوری های مرتبط با آن موفقیت ها و پیشرفت های فراوانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده است . حملات سایبری شامل تروریسم و جنگ سایبری از این جمله جرایم رایانه ای است که از دهه 90 میلادی در محافل علمی مورد بحث قرار گرفته است . پیشگیری و مقابله با جرایم ، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی تقنینی قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. فضای سایبر که ماحصل پیشرفت های علمی و صنعتی در قرون اخیر است ، آثاری به صورت مثبت و منفی در زندگی بشر دارد که متعاقب این امر سیاست گذاران جنایی ، حقوقدانان و جرم شناسان به مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر وظایف اساسی خود را انجام می دهند . تدابیر پیشگیرانه ای که سیاست گذاران جنایی در این راستا از آن استفاده می کنند به دو نوع اقدامات پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم می گردد. در میان این اقدامات و انواع پیشگیری ها ، پیشگیری وضعی مناسب ترین راهکار برای مقابله با این بزه است که در این پژوهش به این مطلب می پردازیم.

لینک کمکی