فایل رایگان تاثير الگوي باور سلامت بر امنيت سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير الگوي باور سلامت بر امنيت سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش و بررسی نظرات و ادراکات دانش آموزان و برخی از والدین آنها از مفهوم امنیت سایبری است. در این تحقیق ساختار های احساسات ادراکی، شدت، منافع، موانع، خودکارآمدی و راهنمایی ها برای عمل، اقدام به موقع و تاثیر این عوامل بر پیشگیری از حملات سایبری مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن، سطوح قربانیان جرایم سایبری قبلی و اجرای فن آوری نیز مطالعه گردید. نتایج نشان داد که درک حساسیت نسبت به حملات سایبری و درک منافع استفاده از فن آوری به تمایل و اقدام فرد به استفاده از فن آوری امنیت سایبری بستگی دارد و از آنجایی که بسیاری از دانش آموزان و بعضی از والدین با اینترنت سرو کار دارند پس حفاظت از رایانه و اطلاعات موجود در آن ضروری و حیاتی است

لینک کمکی