فایل رایگان تاثيرتهديدات مرتبط باجرايم سايبري بر امنيت ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثيرتهديدات مرتبط باجرايم سايبري بر امنيت ملي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

امروزه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و افزایش میزان جرایمی که توسط افراد خاص در فضای سایبری و با اهداف مختلف به منظور صدمه و خسارات مالی وجانی زدن، صورت میگیرد واژه تهدیدات سایبری در سطح ملی و حتی در سطح فرا ملی مطرح شده است و از جمله شدیدترین جرایم مطرح میباشد. تهدیدات سایبری از جمله مسایل غیر قابل انکار میباشد که نقش مهمی در حوزه سیاست جنایی کشورها را داراست که به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص خود امنیت ملی را در ابعاد گوناگون تحت تاثیر قرارداده است و میتواند سبب ضعف زیرساخت های امنیتی کشورها شود. تهدید امنیت ملی میتواند خطر افت زندگی را برای ساکنان کشور پیش آورد و ضربه وارد شدن و حمله به هر کدام از ساختارهای امنیتی در سطوح مختلف ملی و بین المللی، به عنوان تهدیدی نوین و ویرانگر علیه امنیت میباشد که میتواند موجبات فروپاشی و نابودی زیرساختهای حیاتی و بنیانیک جامعه شود. امنیت سایبری محافظت از سیستمها و ساختارهای اطلاعاتی یک کشور میباشد که جهت مهار و مقابله با اینگونه تهدیدات نیاز به همکاری موثر بین دولتها و افراد میباشد.

لینک کمکی