فایل رایگان تبيين تهديدات سايبري در بيمارستان ها از منظر پدافند غير عامل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين تهديدات سايبري در بيمارستان ها از منظر پدافند غير عامل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در عصر حاضر عمده ی زیر ساخت ها و شریان های حساس و حیاتی و مهم هرکشور، به سیستم دیجیتال وابسته است. بیمارستان ها نیز بعنوان یک بخش کلیدی در تامین خدمات سالمتی مردم از این سیستم ها برخوردار بوده و به آن وابسته می باشند. بنابراین هر گونه اختاللی در این سیستم می تواند سبب اختالل در ارائه خدمات درمانی به مردم شود. در این مطالعه با استفاده از کلیه اسناد کتابخانه ای در دسترس همچنین جستجو در پایگاه های pubmed,google scholar, magiran, civilica, منابع پدافند غیرعامل ، بیمارستان ها، تهدیدات سایبری در مراکز درمانی و اصول و راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات سایبری بررسی شد . تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی و تحلیل محتوا از طریق طبقه بندی اطلاعات صورت گرفت. طبق نتایج این مطالعه، برای حفاظت از مراکز مهم از جمله بیمارستان ها که به ارائه خدمات حیاتی می پردازند، حفاظت در برابر تهدیدات سایبری اهمیت بسزایی دارد. در این راستا، پدافند غیر عامل راهکارهای موثری در جهت ارتقاء امنیت سایبری بیمارستان ها ارائه می دهد. هدف این مقاله که مطالعه ای توصیفی تحلیلی می باشد معرفی و شناخت اصول پدافند غیرعامل در جهت حفظ امنیت اطلاعات ی بیمارستان ها در برابر تهدیدات سایبری می باشد.

لینک کمکی