فایل رایگان تبيين تهديدات سايبري کشور در سال 1398 با بهره گيري از مطالعات تطبيقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين تهديدات سايبري کشور در سال 1398 با بهره گيري از مطالعات تطبيقي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با گسترش روزافزون سلطه فضای سایبر بر عرصه های مختلف زندگی و در اصطلاح سایبری شدن زندگی بشر امروز،این فضا و متعاقب آن نقش آفرینان و تصمیم سازان آن، قدرتی بیش از پیش یافته اند تا آن جا که جوزف نای ازنظریهپردازان اصلی در زمینه قدرت نرم، در توصیف قدرت این فضا آورده است:تکان دادن کوهها و دریاها کار آسانی نیست، اما در فضای مجازی با فشار یک کلید میتوان همه چیز را تغییر دادتهدیدهای سایبری قابل پیش بینی حال و آینده آمریکا را تهدید میکند .این تهدیدها که پیشرفتهای نظامی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده توسط دنیای سایبری را به مخاطره ه انداخته، نه تنها مختص به آمریکا، بلکه به تمام دنیا مربوط است . این تهدیدها به چالشی جدی در زمینه امنیت داخلی آمریکا تبدیل شده و نیازمند توجه بیشتر سران آمریکایی است. در این تحقیق تهدید های سایبری متنوعی در کشور های مختلف احصاء و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ازجمله : هوش مصنوعی به جای هکر، سرقت اطلاعات تجاری و بیمه ای و بهداشتی ، تهدید سایبری برهم زدن اقتصاد کشور ورشکستی شرکت های بزرگ، اخبار جعلی به منظور عملیات روانی در شبکه اجتماعی، بد افزارهای بانکیدر تلفن همراه، اینترنت اشیاء در حمل و نقل عمومی تجهیزات پزشکی و دوربین های مدار بسته، استفاده از تروریست، اخاذی سایبری، عدم آشکاری اسیب پذیری، الگوریتم مبهم، بیت کوین، تهدید درکشتی و زیر دریایی، تشخیص حملات سایبری با استفاده از هوش مصنوعی، تهدید در صنایع نفت و گاز، سلاح های اتو ماتیک، روبات قاتل، اینترنت بدنها ، حملات به تاسیسات هسته ای ، حملات به تاسیسات مخابراتی، تنظیم سطح کلر آب ، باز و بسته کردن شیر ها و دریچه های آب، کنترل جریان نفت، انجام معا ملات مالی، زیر ساخت های حساس، نام برد . تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی، از نظر داده ها کمی، و از نظر مطالعه، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و خبرگان می باشد. حجم نمونه با توجه روش های نمونه گیری 41 نفراز خبرگان تعیین شد پرسشنامه ها به صورت حضورمستقیم و یا از طریق پست الکترونیکی برای آنها فرستاده شد در نهایت 33 عدد از 41 پرسشنامه ها دارای شرایط مناسب بوده که به تجزیه و تحلیل شد. مولفه های زیر به عنوان تهدید ات سایبری spss روش تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افراز 19 در کشور به ترتیب معرفی گردید 1-اینترنت اشیاء 2 -زیر ساخت حساس ) مخابراتی ، هسته ای، کشتی و زیر دریایی..... -3 هوش مصنوعی به جای هکر 4- بد افزارهای بانکی در تلفن همراه 5- اخاذی سایبری 6- بیت کوین ها 7- اخبار ) جعلی در شبکه اجتماعی 8- اینترنت بدن.یافته هایاینتحقیق به مدرسان و مدیران و مسئولین اجرایی و نظارتی نظامی و انتظامی ..... کمک می کند تا راههای موثرتری را جهت مقابله با این تهدید ها در حوزه سازمانی خود ارائه دهند

لینک کمکی