فایل رایگان تدقيقي در نقض حريم خصوصي کاربران حاضر در فضاي مجازي از منظر حقوق کيفري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تدقيقي در نقض حريم خصوصي کاربران حاضر در فضاي مجازي از منظر حقوق کيفري ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

بی شک حریم خصوصی محدوده قابل دفاع در برابر نفوذ بیگانه و حتی برای صاحب آن است. فضای مجازی نیز به مثابه جامعه ای حاضر و مجازی دارای حریم برای حاضران در آن است که نیازمند حفظ و حراست حریم خصوصی کاربران به جهت حفظ و پاسبانی از کرامت انسانی است که به دلایل مختلف مورد نقض وتخطی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا با توسل به مبانی حقوق بشری و مبانی فقهی و قانونی، لزوم حفظ حریم کاربران فضای مجازی را اثبات نموده و مبانی قانونی داخلی ایران را در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران فضای مجازی مورد تفقد اجمالی قرار دهیم تا از کم و کیف آن اطلاع یابیم

لینک کمکی