فایل رایگان جايگاه حقوق در مقابله با جنگ نرم فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه حقوق در مقابله با جنگ نرم فرهنگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رسانه های گروهی امروزه به عنوان مهم ترین ابزار ارتباطی مردمان جهان، نقش اساسی دارند و ماهواره، تکمیل کننده نیاز فزاینده بشر برای گسترش روابط بین جوامع مختلف است، اما این تکنولوژی مورد سوء استفاده قرار گرفته است؛ به گونه ای که دشمنان داخلی و خارجی برای القای اهداف و پیام های خود، از امواج ماهواره ای استفاده می کنند و با پرداختن به موضوع های جنبی، سطحی و حاشیه ای، واقعیات را وارونه جلوه می دهند. کشف و ارائه شیوه های نوین همسو با پیشرفت روز افزون تکنولوژی هدف اصلی مقابله با این پدید می باشد که حقوق نیز برای برخورد در سطوح داخلی و بین المللی حاضر بوده و روز به روز قوانین مدرنی در این باره باید وضع گردد.

لینک کمکی