فایل رایگان جرايم رايانه اي و مجازي (سايبري) و راهکارهاي کشف اين جرايم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جرايم رايانه اي و مجازي (سايبري) و راهکارهاي کشف اين جرايم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

گسترش روزافزون فناوری ها در کنار کثرت روابط انسانی و لزوم توجه به اصل سرعت، استفاده از ابزارهای رایانه ای را اجتناب ناپذیر نموده است ، به نحویکه حجمی فزاینده از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروزی، با استفاده از فناوری های پیشرفته، از جمله رایانه و شبکه های مرتبط با آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه مییابد. توسعه و گسترش علوم رایانه ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از اینکه موجب تحول یا انقلاب فناوری در جهان گردید، همزمان ضمن تاثیر گذاری بر تمام جنبه ها و شئون زندگی بشر، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را فراهم آورده و گسترش آن موجب آسیب ها و خساراتی گوناگون در جوامع گردیده است. از سوی دیگر، این فناوری مرزهای جغرافیایی را در هم شکسته و قلمرویی جدید برای فعالیتهای بشری به وجود آورده، به گونه ای که امکان به کارگیری حقوق موجود در چارچوب مرزهای ملی را تضعیف نموده است.

لینک کمکی