فایل رایگان جنگ سايبري و حقوق مخاصمات مسلحانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جنگ سايبري و حقوق مخاصمات مسلحانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هزار سوم میلادی، با یک تحول اساسی در عرصه تکنولوژی یعنی رشد شگفت انگیز اینترنت آغاز گردید. این دگرگوئی بنیادین علاوه بر ایجاد فرصت ها در تسهیلات، برای بشریت خطرات، تهدیدهایی چون جنگ سایبری را نیز به دنبال داشته است. و امروزه فضای سایبر بعد از زمین، دریا، هوا و جو به منزله پنجمین میدان نبرد تعریف شده است. این تحول، حقوق مخاصمات مسلحانه را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است به این معنا که مقررات و الزامات حقوق مزبور بایستی طور تدوین و باز تعریف بشود که بتواند اصول و قواعد حاکم بر آن را به جنگ سایبری نیز تسری داد. با این همه حقوق دانان بر این باورند که می توان با تفسیری موسع از گنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکل اول الحاقی به آن و مقررات تالین اصول و قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه چون اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل بی طرفی، اصل ضرورت نظامی و اصل دفاع مشروع را در جنگ سایبری نیز لحاظ نمود، البته لازم است که برای نظم دهی هر چه بیشتر به این حوزه مجازی معاهده ای جامع از سوی نهادهای حقوقی بین المللی تدوین و تصویب گردد.

لینک کمکی