فایل رایگان جنگ نرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جنگ نرم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر که به نام فایل رایگان جنگ نرم می باشد به روش کتابخانه ای و در سال 1397 جمع آوری شده است. اهداف موجود در این مقاله بررسی فایل رایگان جنگ نرم وتاکتیک ها و اهداف فایل رایگان جنگ نرم می باشد . فایل رایگان جنگ نرم را می توان هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه ایی به شمار آورد که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجباربه انفعال و شکست وا می دارد. سپس به سخنان مقام معظم رهبری می پردازیم که درباره ی مهم ترین روش های کلی فایل رایگان جنگ نرم و منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی برای مقابله با فایل رایگان جنگ نرم مطالب مفیدی را بیان داشته اند. در ادامه ی این مقاله به آتش افروزان و شیوه های فایل رایگان جنگ نرم از منظر قرآن ، چالش های فایل رایگان جنگ نرم که هم اکنون در خانواده های ایرانی وجود دارد را میتوان اینچنین برشمرد: ماهواره ، فضاهای مجازی و..... وجود دارد که در ابتدا خانواده ها ، خود باید این مسائل را درون خانواده حل کنند زیرا اولین نهاد اجتماعی همان نهاد خانواده می باشد .

لینک کمکی