فایل رایگان صدور ارزشهاي پايه اي جامعه ايران از طريق ديپلماسي عمومي سايبري و افزايش امنيت ملي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان صدور ارزشهاي پايه اي جامعه ايران از طريق ديپلماسي عمومي سايبري و افزايش امنيت ملي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

قدرت نرم مسئله پذیرفته شده ای در مطالعات سیاسی و امنیتی جهان امروز است و ارزشهای پایه ای هر کشور چون عدالت، آزادی که در سیاست خارجی آن تبلور پیدا می کند، نیز اصلی ترین عامل ایجاد کننده آن است. در شرایط فعلی، با توجه به شکل گیری فضای سایبر و پیشرفت های بدست آمده در این عرصه، مسئله سایبر دیپلماسی یکی از اساسی ترین بخش های سیاست خارجی تلقی می شود. بی تردید، دیپلماسی سایبری می تواند بسترهای لازم برای بروز و صدور ارزش های پایه ای یک جامعه به خارج و تقویت قدرت نرم یک کشور را فراهم نماید. نظر به اهمیت قدرت نرم و نقش و تاثیر ویژه ی آن در افزایش امنیت ملی کشورها، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که قدرت نرم ایران در حوزه دیپلماسی سایبری چگونه می تواند منجر به افزایش امنیت ملی ایران شود مقاله پیش رو نتیجه می گیرد که با افزایش بروز ارزشهای پایه ای فعلی جامعه ی ایران چون آزادی، عدالت، تعلیم و تربیت و دفاع از کشور در حوزه سایبری: مواضع سیاست خارجی ایران برای سایر ملتها و دولت ها جذاب تر می شود و هزینه های سیاست خارجی ایران کمتر خواهد شد که این عامل خود به خود منجر به افزایش ضریب امنیت ملی ایران خواهد شد.

لینک کمکی